محصولات شرکت پرتو بهتاب شیمی البرز

برخی از محصولات قابل ارائه توسط شرکت بهتاب شیمی را در اینجا می توانید مشاهده کنید

اسپری نانو ضد جرقه جوشکاری برای سطح - Anti Spatter

اسپری نانو ضد جرقه جوشکاری برای سطح - Anti Spatter

این اسپری قبل از جوشکاری بر روی سطح پاشش میشود و از چسبیدن جرقه های جوش Spatter به سطح جلوگیری میکند

ادامه مطلب
اسپری نانو ضد جرقه جوشکاری برای تورچ جوشکاری

اسپری نانو ضد جرقه جوشکاری برای تورچ جوشکاری

این اسپری قبل از آغاز جوشکاری در بخش برنجی داخل تورچ جوشکاری پاشش میشود و از تجمع جرقه های جوشکاری در این بخش جلوگیری میکند.

ادامه مطلب

تاییدیه ها

تعدادی از مهمترین تاییدیه های دریافت شده برای محصولات شرکت شرکت بهتاب شیمی به شرح ذیل است.

ستاد ویژه نانو

ستاد ویژه نانو

محصولات شرکت دارای تاییدیه نانومقیاس از ستاد ویژه نانو می باشد.

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

نتیجه آزمون ICP-OES نشان میدهد عناصر محصولات این شرکت فاقد ضرر برای انسان و محیط زیست است.

مرکز پژوهش متالورژی رازی

مرکز پژوهش متالورژی رازی

دارابودن بوی کمتر نسبت به نمونه های دیگر در هنگام عملکرد محصول مورد تایید قرار گرفته است.

شرکت ایمن پژوهان پارس

شرکت ایمن پژوهان پارس

استفاده از محصولات شرکت در محیط کار از نظر عدم زیان آور بودن HSE مورد تایید قرار گرفته است.

##text1##