نحوه کارکرد مایع آنتی اسپاتر  و محافظ

نحوه کارکرد مایع آنتی اسپاتر و محافظ

هنگامی که در معرض حرارت قرار می گیرد...


هنگامی که در معرض حرارت قرار می گیرد، آنتی اسپاتر یک مانع فدا شونده(یک آستری) را در اطراف قطعه ایجاد می کند. جرقه ها که به این مانع می رسند، سر می خورند و جدا می شوند و نازل یا قطعه ، تمیز نگه داشته می شود.
توضیحات
طبق مطالعات انجام شده زمان پاکسازی مناطق اطراف درز جوش در بهترین حالت معادل 15 % زمان کل فرایند جوشکاری بوده و هزینه معادل 15 % هزینه فرایند جوشکاری را به خود اختصاص میدهد
استفاده از مایع ضد پاشش و محافظ جوشکاری دیگر نیاز به عملیات سنگ زنی ، قلم زنی و فرچه زنی را به طور کامل مرتفع نموده به طوری که مناطق اطراف درز جوشکاری نیازی به پاکسازی ندارند
بر اساس تست های انجام شده در بدترین حالات جوشکاری در حالتی که پارامتر های جوشکاری عمدا در نامناسب ترین وضعیت تنظیم گردند هیچ ذره ای به قطعه کار نچسبیده و پاک سازی محل جوشکاری به راحتی انجام می گیرد .
صرفه اقتصادی
بر اساس تحقیقات انجام شده در چند کارگاه جوشکاری در هر خط 6 نفره جوشکاری  که  نیاز به 2 تمیز کار و اسپاتر زن بود با استفاده از 100 لیتر مایع ضد پاشش و محافظ ،کاملا نیرو های تمیز کاری
به دیگر خطوط انتقال پیدا کردند و هزینه تولید به مراتب کاهش پیدا کرد .

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر