ویژگی محصول مایع جلوگیری از چسبندگی ذرات جوش

ویژگی محصول مایع جلوگیری از چسبندگی ذرات جوش

جلوگیری از زنگ زدگی...


جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی قطعات
قابلیت بسیار بالا برای جلوگیری از چسبندگی ذرات بر روی سطوح
فاقد بوی نامطبوع و ایمنی بسیار بالا
غیر قابل اشتعال

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر