شرکت بهتاب شیمی

تاییدیه ها

تعدادی از مهمترین تاییدیه های دریافت شده برای محصولات شرکت شرکت بهتاب شیمی به شرح ذیل است.

ستاد ویژه نانو

ستاد ویژه نانو

محصولات شرکت دارای تاییدیه نانومقیاس از ستاد ویژه نانو می باشد.

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

نتیجه آزمون ICP-OES نشان میدهد عناصر محصولات این شرکت فاقد ضرر برای انسان و محیط زیست است.

مرکز پژوهش متالورژی رازی

مرکز پژوهش متالورژی رازی

دارابودن بوی کمتر نسبت به نمونه های دیگر در هنگام عملکرد محصول مورد تایید قرار گرفته است.

شرکت ایمن پژوهان پارس

شرکت ایمن پژوهان پارس

استفاده از محصولات شرکت در محیط کار از نظر عدم زیان آور بودن HSE مورد تایید قرار گرفته است.

##text1##

فیلم آزمون عملکرد محصول

پوشش نانو ضد جرقه جوشکاری برای سطح - Nano Anti Spatter

بهتاب شیمی
نوفن حامی البرز
پارک علم و فناوری البرز
ستاد ویژه نانو
آیکون تلفن

تلفن تماس براي ثبت سفارش

آیکون تراک

نشانی ماکرج - پارک علم و فناوری البرز